Thiết lập việc ưu tiên gọi saga worker trong redux-saga

Bài viết này mình sẽ chia sẻ 1 kinh nghiệm khi làm việc với redux-saga. Còn redux-saga là gì bạn xem bài viết thêm ở bài viết trước mình đã viết , xét một user case là mổi…

Read More »

Redux Saga phần III (Tips khi làm việc)

Phần III, mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm đúc kết được khi làm việc với redux-saga qua những dự án thực tế để các bạn có thể áp dụng theo tình huống gặp phải, nếu có…

Read More »

Redux Saga phần II (Các khái niệm cơ bản)

Phần I, chúng ta đã đi qua về cách cài đặt và sử dụng redux-saga trong ứng dụng reactJS. Bài này mình sẽ đi qua về các khái niệm cơ bản khi sử dụng redux-saga mình phải nắm…

Read More »

Redux Saga phần I (Giới thiệu)

Lúc đầu cũng không tính viết mấy bài kiểu chuỗi hướng dẫn này nọ vì trên mạng khá nhiều, nhưng đối với những bài hay mình biết mình cũng mong muốn bỏ thời gian để viết chia sẽ…

Read More »

Quản lý trạng thái tải khi dùng redux-saga

Bài viết trước mình đã giới thiệu về package redux-waiters (quản lý trạng thái tải của action khi dùng redux-thunk). Vậy đối với các ứng dụng web các bạn dùng redux-saga thì sao nhỉ. Bài này mình không…

Read More »

Quản lý trạng thái tải của ứng dụng trong create-react-app

Khi sử dụng dvaJS để làm việc với các ứng dụng reactJS thì mình thấy có một điểm khá hay đó là ở từng model mình không cần phải tạo các thuộc tính để lưu trữ trạng thái…

Read More »

Chia sẻ một số câu hỏi phỏng vấn về kiến thức nền tảng trong Javascript

Câu hỏi phỏng vấn trên mạng thì có đầy rẫy qua đi quẩn lại và trong blog mình cũng có 1 bài khá lâu rồi các bạn xem thêm. Để coi mình còn nhớ được gì không, nếu…

Read More »

Một số tips khi làm việc với dvaJS

Khi làm việc chung với kiến trúc dvaJS, mình có gặp nhiều tình huống khác nhau và bài viết này mình chia sẻ một số tips khi làm việc với dvaJS có thể nhiều bạn sẽ cần để…

Read More »

Chia sẻ template mẫu khi làm việc với UmiJS

Do một số bạn khi tiếp cận với umiJS, chưa biết nên tiếp cận như thế nào (xem thêm bài viết umiJS) và kiến trúc như tổ chức services sao, tổ chức models như thế nào, call api,…

Read More »

The Ultimate Guide to React Native Optimization is out now!

Download the ebook with: 15 articles 42 code examples 43 graphs and improve user experience, performance, and stability of your apps! Download link

Read More »