Quản lý trạng thái tải của ứng dụng trong create-react-app

Khi sử dụng dvaJS để làm việc với các ứng dụng reactJS thì mình thấy có một điểm khá hay đó là ở từng model mình không cần phải tạo các thuộc tính để lưu trữ trạng thái…

Read More »

Chia sẻ một số câu hỏi phỏng vấn về kiến thức nền tảng trong Javascript

Câu hỏi phỏng vấn trên mạng thì có đầy rẫy qua đi quẩn lại và trong blog mình cũng có 1 bài khá lâu rồi các bạn xem thêm. Để coi mình còn nhớ được gì không, nếu…

Read More »

Một số tips khi làm việc với dvaJS

Khi làm việc chung với kiến trúc dvaJS, mình có gặp nhiều tình huống khác nhau và bài viết này mình chia sẻ một số tips khi làm việc với dvaJS có thể nhiều bạn sẽ cần để…

Read More »

Chia sẻ template mẫu khi làm việc với UmiJS

Do một số bạn khi tiếp cận với umiJS, chưa biết nên tiếp cận như thế nào (xem thêm bài viết umiJS) và kiến trúc như tổ chức services sao, tổ chức models như thế nào, call api,…

Read More »

The Ultimate Guide to React Native Optimization is out now!

Download the ebook with: 15 articles 42 code examples 43 graphs and improve user experience, performance, and stability of your apps! Download link

Read More »

How to add side menu wix-react-native-navigation

Bài viết này mình sẽ không đề cập tới việc cấu hình và sử dụng wix/react-native-navigation nữa, phần này coi như các bạn đã biết hoặc tham khảo thêm trên offical documents. Mặc định thì Wix react native…

Read More »

How to use Mobx with create-react-app

Như tiêu đề bài viết sử dụng Mobx trong create-react-app như thế nào. Các bạn thực hiện theo các bước sau: Tạo ứng dụng react với create-react-app Để tạo ứng dụng React với create-react-app, bạn sử dụng command…

Read More »

Chia sẻ bộ khung tích hợp wix/react-native-navigation với dvaJS

Intergrated react native navigation with dvaJS

Kiến trúc dva đi theo mình hầu hết ở các dự án liên quan tới reactJS, nuxtJS, cho nên các dự án mình cố gắng áp dụng kiến trúc này để làm việc. Dự án trước mình có…

Read More »

Triển khai ứng dụng mobile với React native (P1)

Bài viết này mình sẽ chia sẻ về cách triển khai một dự án mobile mà mình đã làm qua bằng react native, bao gồm các phần sau: Thư viện áp dụng Mình tích hợp với kiến trúc…

Read More »

Theo dõi action trong NuxtJS

Khi làm việc với ReactJS trên kiến trúc dva mình có khái niệm là watcher effect , và khi làm việc với ứng dụng NuxtJS, cơ chế nào để mình có thể theo dõi action trong nuxtJS, với…

Read More »