Tháng: Tháng Năm 2019

Một Số Tips Khi Làm Việc Với AdonisJS

Bài viết này mình sẽ chia sẽ 1 số kinh nghiệm khi làm việc với adonisJS (một framework nodeJS, hình như nó inspired từ laravel thì phải, nên bạn nào code laravel rồi thì làm việc với này…

Read More »

Arduino Cho Người Mới Bắt Đầu

Quyển sách khá hay cho người mới bắt đầu với Arduino, về mạch, các thành phần trên mạch…, trước khi đi vào lập trình Arduino. Link tải: Arduino Cho Người Mới Bắt Đầu

Read More »