Arduino Cho Người Mới Bắt Đầu

Quyển sách khá hay cho người mới bắt đầu với Arduino, về mạch, các thành phần trên mạch…, trước khi đi vào lập trình Arduino.

Link tải: Arduino Cho Người Mới Bắt Đầu

You May Also Like

About the Author: truongluu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *