Home » Arduino

Arduino Cho Người Mới Bắt Đầu

Quyển sách khá hay cho người mới bắt đầu với Arduino, về mạch, các thành phần trên mạch…, trước khi đi vào lập trình Arduino. Link tải: Arduino Cho Người Mới Bắt Đầu

Read More »

Ebook Learning JavaScript Robotics

Ebook khá hay về JavaScript với Arduino (Learning JavaScript Robotics), các bạn có thể tham khảo Link tải: Learing JavaScript Robotics

Read More »