Home » Góc Ngoài Lề

Chia sẻ một số câu hỏi phỏng vấn về kiến thức nền tảng trong Javascript

Câu hỏi phỏng vấn trên mạng thì có đầy rẫy qua đi quẩn lại và trong blog mình cũng có 1 bài khá lâu rồi các bạn xem thêm. Để coi mình còn nhớ được gì không, nếu…

Read More »

Một Số Câu Hỏi Phỏng Vấn Frontend Developer

Một số câu hỏi phỏng vấn Frontend Developer Phân biệt tải Async, Defer, và tải thông thường trong tải javascript. Scope trong javascript là gì, có bao nhiêu loại Phân biệt ReactJS và AngularJS, khi nào thì nên…

Read More »

IQ Test Cuối Tuần: Chọn Gì Cho Dấu Hỏi

Ở hình này các bạn sẽ chọn gì cho dấu “?”

Read More »

Bài Toán Về 8 Viên Bi

Đề bài: cho 8 viên bi trong đó có 7 viên nặng bằng nhau, còn 1 viên nặng hơn. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lần cân tìm được viên bi nặng nhất, Giả sử có một cái…

Read More »