Home » Góc Ngoài Lề

Một Số Câu Hỏi Phỏng Vấn Frontend Developer

Một số câu hỏi phỏng vấn Frontend Developer Phân biệt tải Async, Defer, và tải thông thường trong tải javascript. Scope trong javascript là gì, có bao nhiêu loại Phân biệt ReactJS và AngularJS, khi nào thì nên…

Read More »

IQ Test Cuối Tuần: Chọn Gì Cho Dấu Hỏi

Ở hình này các bạn sẽ chọn gì cho dấu “?”

Read More »

Bài Toán Về 8 Viên Bi

Đề bài: cho 8 viên bi trong đó có 7 viên nặng bằng nhau, còn 1 viên nặng hơn. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lần cân tìm được viên bi nặng nhất, Giả sử có một cái…

Read More »