Home » Mobile

BuildContext in-Depth Explanation

Bài viết này mình chia sẻ 1 video về Flutter, video này hướng dẫn rất chi tiết về BuildContext trong Flutter và cách sử dụng thư viện Bloc mà mình thấy rất rõ ràng và đầy đủ, hy…

Read More »

Flutter Navigation

Tóm tắt: trong bài viết này các bạn sẽ được học về Flutter navigation để điều hướng từ 1 màn hình này qua màn hình khác và quay trở lại Giới thiệu về Flutter navigation Thông thường, ứng…

Read More »

How to add side menu wix-react-native-navigation

How to add side menu wix-react-native-navigation

Read More »

Chia sẻ bộ khung tích hợp wix/react-native-navigation với DvaJS

Intergrated react native navigation with dvaJS

Kiến trúc dva đi theo mình hầu hết ở các dự án liên quan tới ReactJS, NuxtJS, cho nên các dự án mình cố gắng áp dụng kiến trúc này để làm việc. Dự án trước mình có…

Read More »

Class và Struct trong Swift

Class và Struct là những thành phần code chính trong hầu hết mọi ứng dụng iOS. Trong ngôn ngữ Objective-C, Class và Struct thật sự rất khác nhau. Tuy nhiên điều này không đúng đối với Swift. Bạn…

Read More »

Property Observers

Property Observers tức là theo dõi sự thay đổi của thuộc tính.

Read More »