React native dva starter

Bài viết này dành cho những bạn đã làm việc với kiến trúc dva trên reactJS, nên khi chuyển qua làm việc với react native, mình cũng kiếm được bộ source chuẩn tổ chức kiến trúc tốt hơn. Bộ khung làm việc với react native dành cho những bạn thích làm việc chung với dvaJS

Bộ source này mình fork từ 1 source react native có tích hợp dva vào, mình có gắn thêm dva-loading plugin vào để tiện theo dõi trạng thái tải của toàn ứng dụng, các bạn có thể dùng khi code react native với dva, happy coding… 🙂

Link github: https://github.com/truongluu/react-native-dva-starter

Rate this post

You May Also Like

About the Author: truongluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *