Chia sẻ bộ khung tích hợp wix/react-native-navigation với DvaJS

Intergrated react native navigation with dvaJS

Kiến trúc dva đi theo mình hầu hết ở các dự án liên quan tới ReactJS, NuxtJS, cho nên các dự án mình cố gắng áp dụng kiến trúc này để làm việc. Dự án trước mình có làm về react navigation, nhưng với thư viện này thì navigation không có hiệu năng tốt bằng wix/react-native-navigation (native navigation), nên mình có tạo 1 bản mới kết hợp wix/react-native-navigation với DvaJS. Mình chia sẻ bộ khung tích hợp giữa wix/react-native-nagivation với kiến trúc DvaJS cho bạn nào cần, hy vọng giúp ích cho một số bạn làm biếng như mình.

link github: https://github.com/truongluu/react-native-navigation-dva

Happy coding 🙂

Rate this post

You May Also Like

About the Author: truongluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *