Month: November 2018

Hướng Dẫn Nginx #1: Các Khái Niệm Cơ Bản

Bài hướng dẫn này gồm có 3 phần: Các khái niệm cơ bản: Tìm hiểu sự khác nhau của directive và context, mô hình kế thừa và cách mà nginx chọn các khối và vị trí máy chủ….

Read More »

Mixin Để Chuyển Từ Đơn Vị px Qua em Trong Less

Mixin để chuyển từ đơn vị px qua em trong Less, ta viết như sau .px2em(@selector, @target, @context = 16px) { @{selector}: (@target / @context) + 0em; } Ứng với: @selector: là thuộc tính cần áp dụng, ví…

Read More »

Flexbox Boilerplate Phiên Bản Less

Chia sẻ Flexbox Boilerplate phiên bản Less // ————————————————– // Flexbox LESS mixins // The spec: http://www.w3.org/TR/css3-flexbox // ————————————————– // Flexbox display // flex or inline-flex .flex-display(@display: flex) {   display: ~”-webkit-@{display}”;   display: ~”-ms-@{display}box”; // IE10 uses -ms-flexbox   display:…

Read More »

Cách Tính Chiều Rộng Của Flex Item

Giả sử có 1 ví dụ sau:  1 flex container có chiều rộng 900px, và các thông số flex-item như hình dưới Để tính chiều rộng của các flex-item, gồm các bước sau đây: Tìm khoảng trống còn…

Read More »

Exec Mode Cluster Trong PM2 Khi Sử Dụng Express, Socket IO

Hiện tại khi các bạn sài PM2 để chạy các ứng dụng NodeJS của bạn, PM2 cho phép bạn tạo ra cái ứng dụng cho phép cân bằng tải bằng cách tạo ra nhiều cluster theo số lượng…

Read More »