How to downgrade WordPress versions

Thường thì việc nâng phiên bản WordPress lên bản mới hơn là việc hết sức đơn giản với vài thao tác. Vậy trong trường hợp nâng cấp phiên bản WordPress mới phát sinh lỗi không tương thích với cách các plugin cũ thì mình hạ phiên bản WordPress về bản trước đó bằng cách nào

Cách hạ phiên bản WordPress hiện tại, gồm các bước sau

Sao lưu mã nguồn hiện tại

Đây là bước đơn giản song nhưng quan trọng nhất trong trường hợp có phát sinh lỗi không mong muốn và muốn quay lại phiên bản hiện tại. Ở bước này bạn cần sao lưu database và source code của website

Ngừng kích hoạt các plugin hiện tại và thoát khỏi admin

Xóa thư mục wp-admin và wp-includes

Tải phiên bản WordPress cần hạ xuống

Tải phiên bản cần hạ xuống theo đường link https://wordpress.org/download/releases/

Copy thư mục thư mục và file từ phiên bản WordPress tải về

Copy thư mục wp-admin, wp-includes và tất file trừ thư mục wp-content ghi đè vào thư mục gốc website

Chạy lại website WordPress và thực hiện thao tác cập nhật lại database WordPress

Rate this post

You May Also Like

About the Author: truongluu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *